Visuart

Kortárs archívum - válogatás korábbi anyagunkból


KOZMA ISTVÁN JÁNOS    -    ADATTÁR

Napraforgó csendélet
olaj-vászon, 80 x 60 cm. - jelzés nélkül

további tétel(ek)

ÉLETRAJZI ADATOK

KOZMA ISTVÁN JÁNOS

Ploiesti, 1937. 08. 15 - Eger, 2020. 12. 11.

Festő, szobrász, ötvös és iparművész. Művészeti tanulmányait a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán végezte, 1963-ban szerzett diplomát. Bene József és Szervátius Jenő kiváló mesterek oktatták. A főiskolai tanulmányok befejeztével Nagybányára került, ahol 1990-ig dolgozott. Amellett, hogy 1964-től 1990-ig minden jelentősebb csoportos bemutatón résztvett, s jónéhány egyéni kiállításon mutatta be az úgynevezett nagybányai neósokéval rokonítható munkáit, képei, fémdomborításai és szőnyegei távoli országokba is eljutottak, Németországtól - Angliáig, Kanadától - Izraelig. 1972-ben egyéni kiállítása volt a budapesti Iparművészeti Múzeumban. Minden jelentősebb erdélyi nagyvárosban volt egyéni kiállítása (Nagybánya, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Brassó, Nagyvárad, Csíkszereda), valamint Bukarestben. 1990-ben Mezőkövesden telepedett le, ismét egy rangos, népművészetéről híres vidék kellős közepén. Az utóbbi években született alkotásain már ennek a szimbiózisnak a nyomait is megtaláljuk. Bekapcsolódva a magyarországi művészeti életbe számos csoportos és egyéni tárlaton jelentkezett munkáival (Derkovits Terem, Mednyánszky Terem, Csontváry Terem, Gödöllő, Eger, Debrecen, Miskolc, Tokaj, Kanada, Anglia, USA, Németország, Csehország, stb). Táj- és városképeket, figurális kompozíciókat, csendéletképeket és portrékat alkot. Iparművészettel is foglalkozik (fémdomborítások, dísztárgyak, falikárpitok, stb). Nagybányán számos középület belső dekorációját tervezte, kivitelezte (fémmunkák, falfestmények). Máramarosszigeten Hollósy Simon, Nagybányán a Krizsán művészházaspár síremlékére készített domborműveket. 1964-ben "Avasi lakodalom" című mukájáért országos ifjúsági díjjal tüntették ki. A nagybányai festészet tárgyi és színvilága tagadhatatlanul jelen van képein. Kétségtelen, hogy e magyar képzőművészeti iskola hagyományai nyelvén tanulta meg a magáét, a nagybányai dialaektus érződik rajta, de az önálló művész szabadságával nyúl minden témához. Kozma István művészi munkásságával méltó folytatója a Hollósy Simon által megteremtett modern magyar festészetnek. Művei megtalálhatók romániai és magyarországi magángyűjteményekben. Irodalom: NK Kiállítási katalógus Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig-Pallas Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 1996 Dr. Szabó – Kállai: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona - Nyíregyháza, 1997